งานจัด อาทิต ก่อนสิ้นเดือนคับ ท่าคัยจะไป ไห้ลงชื่อวัยเลยคับ

เดียวเส่าร์ก่อนไปงาน เดียวไปนั้งคุยกัน คับ ....