ผมครับเฟียส1100อยู่ครับอยากถามว่าบางทีผมขับรถอยู่อ ยู่ดีๆรอบเครื่องก็สูงบางทีก็ต่ำจนดับครับสาเหตุมาจา กอะไรครับแล้วต้องแก้ไขอย่างไรครับบางช่วยบอกหน่อยนะ ครับ