สุดๆไปเลยกับบรรยากาศ
เป็นงาน วาลีมะห์ ที่่ถ่ายทอดความรู้สึกออกมาอย่างชัดเจน

ซาลามัต ยาลัน