ถังกับกระโหลงชุบประมาณ 500 บาท บังโคลนไม่ได้รับชุบคับ