อย่าลืมเอาอาร์ม กับติกเกอร์มาฝากด้วยเด้อ แล้วเจอกันที่กาฬสิน จากพี่อาร์มกับพี่นวย (ชมรม พันธมิตรรถโบราณอ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์)