ได้เวลาเอาออกมาวิ่งบ้าง ผมว่างานบวชเบิร์ดเลยเป็นไง