โอ๊ตแกจะมาบางแสนป่าว

ถ้ามาเดี๋ยวพี่ติดต่อไปอีกที เพราะไม่อยากขับรถกลับคนเดี่ยว