เนื่องจากในวันงานนครศรีธรรมราชที่ผ่านมา ทางเจ้าภาพไม่ค่อยมีรูปกลุ่มต่างๆ ที่ไปงาน มีก็มีน้อย จึงรบกวนท่านส่งรูป 2-3 รูป (เน้นบรรยากาศในงาน หรือระหว่างเดินทางก็ได้ครับ) เพื่อทำการลงหนังสือ ที่เมล์ kanchit@hotmail.com เมล์ผมเอง เร็วก็ยิ่งดีครับ ขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้