521ขายไปแล้วคับ ขอบคุณทุกเสียงทุกสายทีให้ความสนใจนะคับนะคับ ถ้ามีคันใหม่ก็จะเอามาลงขายให้นะคับ