5555+

ผมบอกแล้ว ผมไม่ ค่อย คิดไรมาก ปลง แล้ว
555+

ไม่ใช่เนื้อคู่ของเราก็ไม่ใช่อยุ่ดี