แวะมารายงานตัวครับเราเป็นกลุ่มใหม่ครับยินดีที่ได้ร ู้จักและทักทายครับ