ขอบคุณนะครับพีแดงโมโต ที่มาร่วมกันปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้นะครับ หากมีสิ่งได้ขาดตกไปทางทีมงานต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะครับ