ต่อได้เลยครับเท่าไหร่ก็ขาย........แต่อย่าเวอร์เกิน นะ.พร้อมจริงๆค่อยโทรมา08153333801