ชื่อเพราะจัง ช่วงนี้ฝนตกบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
เจอกันที่ไหนทักทายกันด้วยนะครับ โชคดีแล้วพบกัน