ผมอยู่ กทม ครับ อยู่แฟลตคลองจั่นบางกะปิ ว่างๆเจอกนน่ะครับ