เปงไงบ้างสบายดีป่าวเด่น
ช้อมรถเสร็จยังใด้ข่าว่าพี่หน่องจะไป....สารครามนิ