วันเสาร์ที่ 10 ก.ค 53 เริ่มร่วมตัวที่อู่โหน่ง 18.00 น. ไปคลองแงะ ดูตามรูปเลยสวยมาก