สมาชิกที่สตูลเงียบจังน่ะครับ ว่างๆเอารูปลงมาแลมั่งทิ ปล คิดถึงบ้าน