50แรงจังแต่ยังมัยกินคันเขียวนะคับวัยเจอกันทริปหน้า