อยากถามส่วนประกอบของเฟืองไมล์ล่างหน่อยครับว่าต้องม ีอะไรบ้างถึงจะทำให้ไมล์วิ่งขึ้นได้