โห่ ตาเดีย ไม่มีงบจ้างเค้าตัดอ่ะ
ตกงาน เงินหด

มีงานให้ทำบ้างป่าวอ่ะ