มีเครื่องโซนิค สตาร์มือ ชุดไฟครบ ขาดคาบู กับ หม้อน้ำ แต่มีท่อแต่งแถมให้

ไม่มีเล่ม แต่มีใบซื้อขาย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านให้ ขาย 4500 บาท กทม. ติดต่อข้าว 0894422858