ไปเจอรถซีมาเยอะม้าก..มีพวกเราใครอยากได้มั่ง..เด๋วจ ัดให้
แบงก์เองจ้า..โทรมาเน้อ 089-6321234 086-3311012