ร้านพี่ที่ซ่อมหน้าค่ายเสนาณรงค์หาดใหญ่ย้ายไปไหนแล้ วครับ
ใครรู้ช่วยบอกที่อยูทีครับ ขอบคุณครับ