ที่มุกดาหารหรือใกล้เคียงมีใครขับ scooter บ้าง ลงชื่อหน่อยครับอยากรวมกลุ่ม scooter ครับ