ถ้าเราลดจำนวนสเตอร์ ลง อาการสั่นของ sr จะดีไหมครับ เพราะว่า ผมเคยใช้ รถ บ้าน(sonic) เดิม มัน 14/42
เลยลองทดลงมา 14/38 วิ่งดีมาก เลย มีความคิด และถามพวกพี่ครับว่า ถ้าเราทดสเตอร์ลงมาอีก จะดีไหม