โปรดระวังรถของพี่น้องด้วยนะครับ เนื่องจาก ช่วงเดือนนี้ถึงเดือนหน้า กรมสรรพสามิตร ลงพื่นที่ขอนแก่นแล้ว
รถพี่น้องท่านได้ที่ยังไม่เสียสรรพสามิตรช่วงนี้เก็บ รถได้ก็ควรเก็บรถไว้ที่อื่นนะครับ...พยายามอย่าเอาออ กมาขับในเมือง ร้านซ่อมหลายๆร้านก็โดนกันไปแล้วท่วนหน้า.....แล้วๆ. .......กอ่นหน้านี้ก็มีน้องที่สราคามบอกมาว่าทางกรมเ ค้าใช่รถไมตี้เอ๊ก สีขาวกะสีน้ำเงิน ป้ายทะเบียน กทม. ลงไปทางสารคามแล้ว และอีกอย่างควรระวังคนแปลกหน้ามารถรถนะครับเพราะนั้น มันคือ(......ของกรมมาหลอกถาม) e13e13e13