เนื่องจากในวันที่ 18-19 พ.ย. 49 กลุ่มปราจีนมีความประสงค์จัดกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน ์ต่อสังคมขึ้นมา ซึ่งกิจกรรมที่ทางกลุ่มปราจีนฯ จัดขึ้นนั้นเป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมคุณค่าทางสังคม ทางกลุ่มฯ จึงอยากเชิญชวนพี่น้องที่มีจิตศรัทธาทุกกลุ่มร่วมกัน ทำกิจกรรมอันมีประโยชน์ร่วมกันโดยมีกำหนดการ ดังนี้
วันเสาร์ที่ 18 พ.ย. 49
08.00 สมาชิกรวมกันที่หน้าลานพระรูป ร.5
09.00 ออกเดินทาง
12.00 ถึงปั้ม catax สี่แยกสามทหาร
13.00 ออกเดินทาง
14.00 พร้อมกันที่โรงเรียนบุพรามห์ฯ เพื่อจัดเตรียมสถานที่และลงทะเบียน
18.00 ร่วมรับประทานอาหารเย็น
19.00 สมาชิกร่วมกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์
23.00 พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันอาทิตย์ 19 พ.ย. 49
09.00 ทำพิธีเปิดโดย ผอ.สมหวัง พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนการศึกษา
12.00 รับประทานอาหาร
13.00 เดินทางกลับ

หมายเหตุ โปรดตรงต่อเวลาจักขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และเตรียมเต้นมาด้วย
ติดต่อสอบถามที่
086-6059469 ,085-8268474 หม่อง