4 กันยายน 2553 งานสองล้อกตัญญู เพื่อผู้สูงอายุ
วันที่ 4 กันยายน 2553 ณ.สวนสาธารณเทศบาลแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา
อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี
โดย
ส.ส. ฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์ร่วมกับชมรมช็อปเปอร์-รถคลาสสิก อ.ศรีราชานายอำเภอศรีราชาเทศบาลแหลมฉบัง
จัดมหกรรมงานการกุศล
รวม พลังชาว 2 ล้อ ช็อปเปอร์-รถคลาสสิก อ.ศรีราชา 28 ชมรม ร่วมกับชาว 2 ล้อทั่วประเทศจัดกิจกรรมแสดงความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ ร่วมกัน เพื่อจัดหาทุนซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับชมรมผู ้สูงอายุ อำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง อำเภอสัตxxบ อำเภอเกาะสีชัง
ลงทะเบียนฟรี เเจกเสื้อฟรี 3000 ตัว ที่เข้างาน ซื้อบัตรเพื่อลุ้นจับรางวัล steed 400 cc 1 คัน บัตรใบละ 100 บาท พร้อมผ้าโผกหัว 1 ผืน
4 กันยายน 2553
เวลา 14.00-15.00 น.พร้อมกันที่บริเวณงาน ณ.สวนสาธารณเทศบาล
แหลมฉบัง
15.00-16.00 น.ล้อหมุนขบวนแห่รอบเมืองศรีราชา
17.00-18.00 น.ร่วมถ่ายรูปหมู่
18.00-20.00 น.วงดนตรีบรรเลงเพลงมันเร้าใจ

20.00-20.30 น.ประกวดมีสซ็อปเปอร์รอบแรก
20.30-21.00 น.วงดนตรีบรรเลงเพลงมันเร้าใจ

21.00-21.30
น.พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการและร่วมจุดเทียนชัย
ถวายพระพรร้องเพลงสรรเสริญ

21.30-22.00
น.วงดนตรีบรรเลงเพลงมันเร้าใจ
22.00-22.30
น.ประกวดมิสช็อปเปอร์รอบสุดท้าย ผู้ใดประกวดใหม่
สามารถขึ้นประกวดได้

22.30-23.00
น.วงดนตรีบรรเลงเพลงมันเร้าใจ
23.00-24.00 น.แลกของที่ระลึกและประมูลของ

24.00-02.00
น.วงดนตรีบรรเลงเพลงมันเร้าใจ ( วงซูซู )

ติดต่อประชาสัมพันธ์ (ไก่ แหลมฉบัง) 089-0950298
ประชาสัมพันธ์ (โบ้ ไบสัน) 081- 8638041
ติดต่อบู้ช (อู๊ดดี้ ทูเก็ตเตอร์) 089-0975107
ติดต่อ กูล dream rider 0898999147