หาป้ายเวสป้ารุ่น 90 แท้ด้านหลัง ถ้ามีวางเมล์ไว้หรือเบอร์โทรไว้นะครับ