พอดีผมขี่px200e อยู่ครับแล้วจะฝ่าเครื่อง อ่าครับ

ฝ่าดีไหนดีเหรอครับ ปัจจุบันก็เวลาเสียก็ให้น้าเล็กดูให้อ่าครับ