รับสมัคร C95 C92 เข้าร่วม Dejavu ตอนนี้มี C95 1 คันแล้ว เข้าร่วม Dejavu แล้ว และกำลังหาเพิ่มอีกครับ vespa อย่าว่ากันนะ...