คือตอนวิ่งรถไปเร็วๆแล้วกำคลัชปล่อยให้รถไหล พอปล่อยคลัชแล้ว
เสียงพัดลมมันดังตอนปล่อยคลัช ดัง แคว้กกกก ๆ แล้วก้หาย