ขอขอบคุณ พี่จอม นิว NO WAR

สำหรับมิตรภาพ และการเดินทางขากลับ

ไว้โอกาสหน้าคงได้ร่วมทางกันอีก

จากใจ อ้วน รถเก่าคลองเตย