ขายแล้วน่ะคับ... ขายแล้วน่ะคับ... ขายแล้วน่ะคับ...

ขอบคุณทุกท่านมากเลยน่ะคับ และ ขอขอบคุณ www.thaiscooter.com ด้วยน่ะคับ ที่เปิดโอกาศให้พวกเราชาว Classic ได้ซื้อ-ขาย และแลกเปลี่ยนความรู้กัน