ปิดโหวต วันอาทิตย์หน้านะ ใครมีที่ๆอยากไปบอกมานะ ไม่งั้นจะนำที่เสนอมาทั้งหมดตั้งโหวตแล้วนะ