เหนือเมฆกลางดง พี่น้อง เอ้ย...
เจอกันครับ... วันที่ 3 ธันวาคม 54

ครั้งแรกในรอบ 10 ปี ยิ่ง
ใหญ่ ประทับใจ แน่นอน ชาว
mc

อิ่มอุ่ม บรรยากาศ หน้าพระขาว องค์ใหญ่
และได้ทำบุญร่วมกัน รายละเอียด ติดตามตอนต่อไป