47000ช่วยมาเอากันหน่อยเร้วถ้าคุยถูกคอลดได้อีกครับข ายได้ขายเลยครับ