พี่ๆท่านใดมีรูปsrใส่ดอกจอกที่คอท่อรบกวนลงรูปไว้ด้ว ยครับ
พอดีซื้อมาแต่ไม่น่าใส่ได้เพราะน่าจะติดโครงครับ