คืนนี้ที่ร้านน้ำชาเราจะคุยกันเรื่อง อาร์ม ที่ทำว่าใครต้องการที่จะเอาอาร์มตัวเล็ก,ใหญ่อยากรู้ จำนวนที่ต้องการขอให้ DeJaVu ทุกคนมาพร้อมกันคืนนี้น่ะครับถึงไม่ว่างก็ต้องว่างบั งคับครับ