สวัสดีพี่มอดพี่ๆ ทุกคนครับ

แซม รถเก่าพอวิ่งได้เชียงรายครับ


ถึงพี่มอด เมื่อดัยจะมาเจียงฮาย