พึ่งเล่นเจ้านี่อะครับ

ยังอ่อนประสบการณ์

ช่วยแนะนำทีครับ