(ขอความรู้ครับ) ถ้าสมมุติเราเจอเราเก่าๆจอดทิ้งไว้ แล้วจะทำอย่างไรถึงจะได้มันมา

คือจะมีวิธีการติดต่อเจ้าของอย่างไรในกรณีที่มันถูกท ิ้งร้าง หรือไม่ต้องติดต่อเลย ยกอย่างเดียว แล้วทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ครับ อีกกรณีถ้าเจอแบบมีเจ้าของจะมีวิธีการหว่านล้อมอย่าง ไรถึงจะได้มันมา ขอบคุณครับ