เงินกองกลาง Highway Oxide
หลังจากจัดทำเสื้อทริปเกาะช้างมีรายได้ 10,000 บาท อยู่ที่ผม
เอาไว้ใช้จ่ายส่วนกลาง เช่นจองที่พัก ทำเสื้อ และอื่นๆ
หรือใครจะใช้อะไรก็บอกได้ครับ