ขอขอบคุณทุกๆท่านทีช่วยใช้ยางของผม ใส่แล้วเป็นอย่างไรติเตียนได้นะครับ อิๆ/\2