อยากได้รูปทุกคนในกลุ่มสหายเก่าว่ามีใครบ้าง ชอบสหายเก่ามากโดยเฉพาะซีสีชมพูของJo