ชอบโจ้สหายเก่าซีสีชมพูจังขอรูปหน่อยได้ป่ะ และก็ขอรูปทุกๆคนเลย