ไว้ผมกันในงานนะคับ ...... ชาว mutu classic ร่วมส่งทีม ฟุตบอลร่วมการแข่งขันด้วยนะคับ
ขอบคุณคับ

พบกัน รักกัน สัมพันธ์ ยั่งยืน