ขอเชิญร่วมงาน"รวมใจสานฝันเพื่อน้อง ครั้งที่ 1"
วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2553
จัดโดยชมรมรถคลาสสิคสหายเก่า &Banana mini clissic
สถานที่จัดงาน โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ต.ช่องสาริกาอ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
วัตถุประสงค์
-มอบเงินรายได้จากการจัดงานและสิ่งของบริจาคให้แก่โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

กำหนดการ
วันที่ 6 พฤศิกายน 2553
08.00 เริ่มลงทะเบียน100บาท(อาร์ม สติ๊กเกอร์ ป้ายเเควนคอ เข็มกลัด)
12-18.00น.เปิดรับรถเข้าประกวด
- Hondac เดิม1 รางวัล เงินรางวัล 5,000บาท

- Hondac สวยงาม3 รางวัลเงินรางวัล 3,000 2,000 1,000 บาท

- รถผู้ชายถังน้ำมันหน้าสวยงาม 1 รางวัล เงินรางวัล 1,000 บาท

-มาเยอะ(นับจากการลงทะเบียน) 1 รางวัลถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
-มาไกล1 รางวัลถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
-มาถึงงานก่อนกลุ่มแรก1 รางวัล ถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร
หมายเหตุ ค่าสมัครถเข้าประกวดคันละ 200บาท(ถ้ารถเข้าประกวดแต่ละประเภทน้อยกว่า15คันเงิน รางวัลจะลดลงตามสัดส่วนจำนวนผู้สมัคร)

18.00น. ชมการแสดงบนเวที

19.00น. ประธานกล่าวเปิดงาน

-มอบรางวัลจากการประกวด

-แลกของที่ระลึก

-มอบเงินรายได้จากการจัดงานและสิ่งของบริจาคให้แก่โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์

24.00น. พักผ่อนตามอัทยาศัย
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2553
-ร่วมรับประทานอาหารเช้า(ข้าวต้ม) ฟรี!

ติดต่อสอบถาม

พี่บูน 089-2421555

พี่ต้อง 080-0517866

พี่แดง 087-5654974

หนึ่ง 082-6500817

เต้อ้วน 084-0806784

.................................................. ...........................