แต่เห็นว่าไม่เป็นอะไรมากถือว่าฝาดเคาะไปนะพี่ ขอให้หายไวนะคับผม ( พุฒ Morgan Scooter Phuket )